Oprav dům po babičce - případová studie

Na této případové studii komplexně řešené rekonstrukce chceme ukázat, jak vysoká může být dotace a z jakých poměrných částí je složena. Rekonstrukce domu splňuje podmínky dotace "Oprav dům po babičce" (viz dotace v úvodu). Výhoda této dotace o něco vyšších částkách, ale zejména v možnosti čerpat peníze dopředu a získat výhodnější úvěr na rekonstrukci.

Jedná se o projekt rekonstrukce rodinného domu ve Starém Městě navržený partnerským Ateliérem Tector. K základní hmotě domu je přistavěn v přízemí pokoj a průjezd. Uvnitř domu jsou mírné dispoziční změny. Na novém balkóně a nad přízemní částí vznikne zelená střecha.

 • Zateplení - Aby dům vyšel do této nejvyšší dotace musí být zateplení provedeno na stěnách, stropě k půdě i stropě ke sklepu. Společná vytápěná stěna se sousedem se do dotace nepočítá. Dům musí být na fasádě zateplen min. 20cm bílého polystyrenu.
 • Okna a dveře - Trojskla nestačí! Pro lepší vlastnosti celých oken musí mít i rám dobré izolační vlastnosti - tzn. rám tloušťky 80 - 90mm. Taktéž dveře na půdu a do sklepa musí mít lepší parametry.
 • Stínění - Venkovní žaluzie instalované na všech oknech proti přehřívání. Žaluziový box se vejde do polystyrenu, je skrytý pod fasádou.
 • Tepelné čerpadlo - Vzduch - voda, které připravuje topnou i teplou vodu. U starých částí domu se nebourají podlahy, zůstávají radiátory, pouze se vymění za nové. U nově budovaných podlah se udělá teplovodní podlahovka, která je pro tepelné čerpadlo ideální
 • Rekuperace - Místnosti jsou dostatečně vysoké, v podhledech se proto nainstalují rozvody rekuperace. Centrální rekuperační jednotka bude v přízemní části do ulice včetně výfuku a nasávání. 
 • Fotovoltaika - Fotovoltaické panely umístěné na šikmé střeše do zahrady s výkonem min. 7kWp (cca 16ks)  hybridním střídačem a baterií s kapacitou 7kW, aby získala nejvyšší dotaci. Extra dotace na nabíječku elektro-auta v garáži. 
 • Dešťovka - Plastová akumulační nádrž 8m3 umístěná v zahradě, ponorná vodárna pro zajištění tlaku samostatné větvi pro splachování WC a zálivky.
 • Rekuperace teplé vody - Centrální systém plastové nádrže umístěné v zahradě, do které vtéká odpadní teplá voda a ohřívá přívodní studenou vodu do domu.
 • Zelená střecha - extenzivní zelená střecha na průjezdu a balkóně s 8cm substrátu, sukulenty, rozchodníky a příležitostnými travami.
 • Kombinační bonus - kombinační bonusy za dalších 7 přidaných dotací jako nadstavba k základnímu zateplení
 • Bonus rodina - dotace na 2 nezaopatřené (mladistvé) děti v domácnosti
 • Odborný posudek - dotace na projekt, posudek, a žádost NZÚ
VÝŠE DOTACE CELKEM
1.640.000 Kč

ZATEPLENÍ "OPTIMÁLNÍ" celkem:

- zateplení stěn

- zateplení stropu ke sklepu

- zateplení stropu k půdě

- okna a dveře

758.000 Kč

239.000 Kč

163.000 Kč

163.000 Kč

193.000 Kč

STÍNĚNÍ - žaluzie55.000 Kč
TEPELNÉ ČERPADLO - vzduch - voda100.000 Kč
REKUPERACE - centrální105.000 Kč
FOTOVOLTAIKA - s bateriemi205.000 Kč
NABÍJEČKA AUTA - 1x wallbox15.000 Kč
DEŠŤOVKA - na splachování a zalévání65.000 Kč
REKUPERACE TEPLÉ VODY - centrální50.000 Kč
ZELENÁ STŘECHA - extenzivní67.000 Kč
KOMBINAČNÍ BONUS - 7x70.000 Kč
BONUS RODINA - 2x nezaopatřené dítě100.000 Kč
ODBORNÝ POSUDEK - projekt, posudek, žádost50.000 Kč