Břeclav

Na místě zbouraného domu na konci zástavby vznikly dva moderní úsporné domy. Vysokou dotaci na rekonstrukci mohla získat pouze stavba nalevo, jelikož byla umístěna přímo na původním zbouraném domě.

Zděná stavba je velmi dobře zateplena. Vytápění je podlahové, zdrojem tepla je tepelné čerpadlo vzduch-voda. Větrání rekuperací se instalovalo až posléze. Na střeše do zahrady je umístěna fotovoltaika. Dešťová voda je použita na zalévání zahrady. Okna jsou stíněna venkovními žaluziemi. Všechny výše uvedené prvky jsou součástí dotace. 

Stavbu jsme měli možnost posuzovat až při dokončování, proto jsme opravily ty nejzásadnější parametry. Kromě energetického posudku jsme pomohli se zpracováním nebo doplněním součástí projektu. Doporučili jsme zhotovitele rekuperace.

VÝŠE DOTACE
1.050.000 Kč

HLAVNÍ DOTACE

komplexní zateplení stavby včetně oken

NOVOSTAVBA: posuzováno jako rekonstrukce

DALŠÍ DOTACE

tepelné čerpadlo, rekuperace, fotovoltaika,

dešťovka, stínění oken, odborný posudek

ROK

2023

STAVdům je hotový v užívání